Inzerát – akcie

Představenstvo společnosti

ZD Dřísy a.s., IČO 00104906, se sídlem Na Náměstí 487, 277 16 Všetaty, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25948, oznamuje, že

dne 22. 03. 2023 ve 14:00 hod. se na internetových stránkách www.prodej-drazbou.cz, ID dražby: 77027, bude konat v souladu s § 33 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, opakovaná veřejná elektronická nedobrovolná dražba listinných akcií společnosti ZD Dřísy a.s., které si akcionáři nepřevzali při vydání listinných akcií v rámci procesu změny právní formy Zemědělského družstva Dřísy na akciovou společnost s obchodní firmou ZD Dřísy a.s. v souladu s Projektem změny právní formy dle § 360 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ani v náhradní lhůtě, ačkoli k tomu byli opakovaně vyzváni a dále, že v předchozí dražbě č. 2022-124 nebylo učiněno žádné podání.

Předmětem dražby bude celkem 517 715 kusů nekótovaných kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč každá. Konečný počet dražených akcií může být nižší. Bližší podmínky dražby jsou uveřejněny v dražební vyhlášce na http://www.centralni-adresa.cz a na stránkách dražebníka CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. http://www.cyrruscf.cz.